Utbilda dig inom
asbestsanering

Utbilda dig inom
asbestsanering

Utbildning om asbest och asbestsanering

Hos oss kan du lära dig hur du hanterar asbest på ett säkert sätt. Utbildningen ger de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att riva/sanera med asbest eller asbesthaltigt material utomhus.

På grund av de stora hälsoriskerna är utbildningen ett krav vid arbete med asbest enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Är du i behov av en asbestutbildning? Kontakta oss redan idag så bokar vi en tid.

Här är de steg som ingår i vår asbestutbildning:

  • Gällande föreskrifter
  • Kunskap om materialet asbest
  • Vilka hälsorisker medför asbest?
  • Vilka skyddsåtgärder är nödvändiga?
  • Praktiska övningar
  • Medicinsk kontroll
  • Arbetsmetoder
  • Kunskap om personlig skyddsutrustning vid hantering av asbest

Du kan starta utbildningen när det passar dig. Utbildningsmaterialet tilldelas vid start. När kursen är avslutad får du ett kursintyg.

Asbest är förbjudet sedan 1982

Asbest är ett samlingsnamn för olika fiberartade kristalliserade silikater, men mest är nog ämnet känt för dess historia som byggmaterial. Det visade sig med tiden ha ett mycket stort problem när det kom till bearbetning av materialet. Asbest ger nämligen ifrån sig ett fint damm som kan ge svåra skador på lungorna. Materialet förbjöds i nya produkter i Sverige från och med 1982, men det finns fortfarande många byggnader med asbesthaltiga material i konstruktionen. När de behöver renoveras eller skall rivas är det mycket viktigt att all asbest tas om hand på rätt sätt.

För att arbeta säkert med asbestmaterial och inte utsätta sig för risker krävs rätt skyddsutrustning, men även utbildning om hur man arbetar säkert med asbest. Alla som kan tänkas komma i kontakt med asbesthaltiga material i sitt arbete skall få information om hur asbest kan påverka hälsan, dess tekniska egenskaper och var materialet hittas. För dem som arbetar med rivning eller annan hantering av materialet (samt för deras arbetsledare) finns krav på särskilt asbestutbildning. Dessa asbestutbildningar kan du få hos oss på.

På denna sida hittar du mer information om materialet asbest och kraven på utbildning Välkommen att kontakta oss för att boka våra kurser som ger dig alla de certifikat som krävs.

Här hittas asbest

Asbest har länge använts som byggmaterial och i olika konstruktioner där materialet har haft värdefulla tekniska egenskaper. Bland annat är det ett mycket hållfast och smidigt material, har hög isoleringseffekt mot till exempel kyla och oljud och har utmärkta brandskyddande egenskaper. Allra vanligast förekommer asbest i isoleringar av tak och fasader som är tillverkat som eternitplattor men asbest har även använts som brandskydd i lokaler, i ventilationsanläggningar och i soprum med mera. I rör och värmepannor har det använts som värmeisolering och det hittas även som underskikt till plastmattor inne hus och som armering av byggplattor. Det är alltså inte alltid uppenbart att ett material innehåller asbest. Därför kan det vara mycket farligt om man själv börjar riva ner gamla ytskikt då man ska renovera en byggnad.

Asbest har även använts inom fordonsindustrin, till exempel i bromsar. Färger, plaster, fix och fog till kakel kan också innehålla asbest.

Därför är asbest så farligt

Alla dessa fördelar kommer dock med stora nackdelar, och det är därför som asbesthaltiga produkter är förbjudna i Sverige sedan 1982. Fortfarande hittar man asbest fortfarande på många platser och det är därför som det är mycket viktigt med kunskap och utbildning om hur man arbetar på ett säkert sätt.

Anledningen till att asbest är farligt är att det ger ifrån sig små, små fibrer som länge svävar kvar i luften och som damm när man bearbetar ämnet. Detta kan ge upphov till en mängd svåra sjukdomar, till exempel asbestos och lungsäcksförtjockining (där lungornas funktion skadas efter att asbestdamm har inhalerats) samt lungcancer och andra tumörsjukdomar.

För att få arbeta med rivning och annan bearbetning av asbesthaltiga material finns det därför krav från Arbetsmiljöverkets sida på att du har genomgått utbildning för hur man arbetar på ett säkert sätt för att inte riskera sin egen eller andras hälsa. Här kan du läsa mer om dessa utbildningar. Vi erbjuder både allmän och särskild utbildning, vilket ger dig den kompetens som krävs enligt lagen. Efter genomgången kurs utfärdar vi certifikat på att du har genomgått kursen som visara att du har rätt att arbeta inom området.

Asbest hittas ofta i tak och fasader på hus i form av materialet eternit.

Allmän utbildning

Denna utbildning är först och främst till för den som skall leda arbete inom asbestsanering, men ger även grundkunskaper för dig som ska arbeta direkt med sanering av asbest.

Kursen tar en dag och ger dig teoretiska kunskaper om materialet asbest i fråga om tekniska egenskaper, hälsoeffekter och de nödvändiga skyddsåtgärder som måste utföras vid arbete med asbest enligt AFS 2006:1 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest).

Särskild utbildning

Särskild utbildning i asbestsanering ger dig de kunskaper som behövs för att kunna sanera asbest med säkra metoder.

Kursen finns i två varianter: Den kortare kursen på två dagar ger dig kunskaper om asbestsanering som inte kräver luftsluss (innesluten sanering) medan den längre om fyra dagar ger dig fullständiga kunskaper för att arbeta med asbest i alla typer av situationer och former.

Kursen lär dig både teori och hur du praktiskt arbetar med rivning av asbest och asbesthaltiga material enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Du får prova på dina kunskaper genom praktiska övningar.

Kursen kan skräddarsys för elever som redan har gedigen erfarenhet av rivningsarbete.

asbest utbildning

Särskild utbildning med anpassad längd

I denna kurs lär deltagarna sig att arbeta med rivning av asbest eller asbetshaltigt material där det inte krävs inneslutning av saneringsområdet.

Kompletterande utbildning

Den kompletterande utbildningen är en repetitionskurs för dig som redan är certifierad inom arbete eller ledning av arbete med asbest. Den ger dig en repetition av de kunskaper du tidigare har tillgodogjort dig och ger dig uppdaterade kunskaper enligt AFS 2006:1, 36§, 2:a stycket.

För att kunna gå denna kurs krävs att du tidigare har genomgått Särskild utbildning, vilket skall kunna styrkas i form av ett intyg eller kompetensbevis.

Genom tjänster, utbildningar och specifika produkter vill vi skapa bättre arbetsmiljöer och högre säkerhet på svenska arbetsplatser. Vi riktar främst in oss mot kunder i byggbranschen och industrin där det ofta finns stora kunskapsbehov. Medvetenhet och säkerhet i arbetet är värden vi värderar högt och arbetar hårt för att uppnå

Flexibla utbildningar där ni behöver oss

I normalfallet genomför vi våra utbildningar i våra moderna lokaler. Är ni flera på ett företag som behöver utbildning kan vi komma ut till era egna lokaler för att genomföra en skräddarsydd utbildning. Likaså kan utbildningarna anpassas utifrån era tidigare kunskaper.

Lev upp till Arbetsmiljöverkets krav med våra kurser inom asbesthantering